تور اسفند ماه ایروان(3شب) + تفلیس(3شب) از تهران 6 شب هواپیمایی وارش

تور اسفند ماه ایروان(3شب) + تفلیس(3شب) از تهران 6 شب هواپیمایی وارش

تور اسفند ماه ایروان(3شب) + تفلیس(3شب) از تهران 6 شب هواپیمایی وارش


وارش
وارش
تاریخ رفت:
1 / 12 / 1402

پرواز رفت

مدت پرواز: 18:30:00

11
1

ساعت حرکت: 16:30:00


فرودگاه بین المللی زوارتنوتس


نوع صندلی: اکونومی
6 شب اقامت در

وارش
وارش
تاریخ برگشت:
6 / 12 / 1402

پرواز برگشت

مدت پرواز: 12:30:00

فرودگاه بین المللی تفلیس

ساعت حرکت: 10:30:00

فرودگاه بین المللی امام خمینی


نوع صندلی: اکونومی