تور ارزان کیش از تهران 2 شب پرواز فلای پرشیا

تور ارزان کیش از تهران 2 شب پرواز فلای پرشیا

تور ارزان کیش از تهران 2 شب پرواز فلای پرشیا


فلای پرشیا
فلای پرشیا
تاریخ رفت:
10 / 12 / 1402

پرواز رفت

مدت پرواز: 18:00:00

11
2

ساعت حرکت: 16:00:00


فرودگاه بین المللی کیش


نوع صندلی: اکونومی
2 شب اقامت در

زاگرس
زاگرس
تاریخ برگشت:
12 / 12 / 1402

پرواز برگشت

مدت پرواز: 14:00:00

فرودگاه بین المللی کیش

ساعت حرکت: 12:00:00

فرودگاه بین المللی مهرآباد


نوع صندلی: اکونومی