تور کیش از تهران 4 شب پرواز زاگرس

تور کیش از تهران 4 شب پرواز زاگرس

تور کیش از تهران 4 شب پرواز زاگرس


زاگرس
زاگرس
تاریخ رفت:
10 / 12 / 1402

پرواز رفت

مدت پرواز: 13:15:00

11
2

ساعت حرکت: 11:15:00


فرودگاه بین المللی کیش


نوع صندلی: اکونومی
4 شب اقامت در

معراج
معراج
تاریخ برگشت:
14 / 12 / 1402

پرواز برگشت

مدت پرواز: 17:30:00

فرودگاه بین المللی کیش

ساعت حرکت: 15:30:00

فرودگاه بین المللی مهرآباد


نوع صندلی: اکونومی