تور کیش از تهران 6 شب پرواز معراج

تور کیش از تهران 6 شب پرواز معراج

تور کیش از تهران 6 شب پرواز معراج


معراج
معراج
تاریخ رفت:
11 / 12 / 1402

پرواز رفت

مدت پرواز: 20:15:00

11
2

ساعت حرکت: 18:15:00


فرودگاه بین المللی کیش


نوع صندلی: اکونومی
6 شب اقامت در

معراج
معراج
تاریخ برگشت:
17 / 12 / 1402

پرواز برگشت

مدت پرواز: 22:00:00

فرودگاه بین المللی کیش

ساعت حرکت: 20:00:00

فرودگاه بین المللی مهرآباد


نوع صندلی: اکونومی