تور قشم از تهران 3 شب پرواز زاگرس

تور قشم از تهران 3 شب پرواز زاگرس

تور قشم از تهران 3 شب پرواز زاگرس


زاگرس
زاگرس
تاریخ رفت:
6 / 12 / 1402

پرواز رفت

مدت پرواز: 20:30:00

11
2

ساعت حرکت: 19:00:00


فرودگاه بین المللی بندرعباس


نوع صندلی: اکونومی
3 شب اقامت در

زاگرس
زاگرس
تاریخ برگشت:
9 / 12 / 1402

پرواز برگشت

مدت پرواز: 03:30:00

فرودگاه بین المللی بندرعباس

ساعت حرکت: 02:00:00

فرودگاه بین المللی مهرآباد


نوع صندلی: اکونومی